LEHEN HEZKUNTZA

Lehen Hezkuntza 6 urterekin hasi eta hamabikin bukatzen da.

Gaur egun, 149 ikasle dauzkagu etapa hau osatzen duten taldetan.