Batzorde honen egitekoak hauek dira:

    1- BAT (Bullying aurkako taldea) aurrera eramatea.

    2- Ikasleen Elkarbizitzako batzordea kudeatzea.

    3- Elkarbizitza eta Hezkidetza proiektua berriztea.

    4- Egunerokotasunean suertatzen diren elkarbizitza egoerak kudeatzea.