Momentu honetan hiru ildo desberdin hauek lantzen gaude:

 

Alde batetik, Korrikaren antolaketari dagokion guzti bideratzen ari gar: hamabostean behi udala eta korrikako antolatzaileekin biltzen gara. Bertan, zubi lanak egiten ditugu eskola eta erakunde hauen artean. Modu honetan Korrikako ekitaldiak (korrika txikia eta ofiziala) bideratzen gaude. 

 

Beste alde batetik, ikasleen arteko euskararen erabilera errealaren aztertze gaude. Modu honetan, egoera erreala detektatu eta egoera errealetatik abiapuntua izanda,  eskolako ikasleen arteko erabilera diagnosi bat egiteko gaitasuna izango dugu. Horrerako,  UEMA-rekin elkar lanean gabiltza. Espero dugu, ikasturte honetan diagnosi bat egin eta aurrera pausoak emateko baliabideak eskaintzea bai irakaslego, familia edota ikasleei. 

 

Azkenik, irakaslegoaren euskararen inguruko edota eskolako egoera soziolinguistikoa ezagutzeko  formakuntzak bideratzen gaude UEMAREN bitartez.