Batzorde honen egitekoa eskolako Ikastetxeko Proiektu Digitalean jasotako helburuak aurrera eramatea da. Horren antolaketa, koordinaketa eta gestioa kudeatzea. Adibidez, eskolako dokumentu digitalen antolaketa, dokumentuen  digitalizazioa eta mintegietatik etortzen diren egitekoak aurrera eramatea.